Przepływomierze

 • Przepływomierze typu Vortex
 • Przepływomierze łopatkowo - turbinowe
 • Przepływomierze termiczne

Przepływomierze typu Vortex

Pomiar oparty o zjawisko ścieżki wirowej Karmana.

Zasada pomiaru opiera się na wirach powstających cyklicznie na przegrodzie w głowicy czujnika. Częstotliwość odrywania się wirów jest wykrywana za pomocą pola ultradźwiękowego. W ten sposób określana jest prędkość i przepływ objętościowy powietrza / gazów.

Wynik pomiaru w szerokim zakresie jest niezależny od ciśnienia, temperatury, lepkości kinematycznej i składu gazu. Dużą zaletą skanowania ultradźwiękowego przepływu wirów jest bardzo niska wartość minimalnej mierzalnej prędkości przepływu wynosząca tylko 0,5 m/s oraz szeroki zakres pomiarowy pojedynczego modelu urządzenia.

Przepływy w zakresie

0,5 - 80 m/s

Praca na rurociągach w zakresie średnic:

DN20 - DN1000

Zakres temperatur

-50 - +250°C

Przeznaczony do pomiaru przepływu gazów takich jak:

BIOGAZ ,powietrze, mieszaniny gazów z powietrzem, gaz ziemny, gazy techniczne, gazy emisyjne, gazy wilgotne, para przegrzana, gaz składowiskowy, spaliny z silników (np. w fabrykach samochodów), gazy zanieczyszczone (np. pyłami węgla w elektrociepłowniach)

Miejsca instalacji:

Instalacje technologiczne, instalacje dystrybucji gazów, instalacje wentylacyjne, szyby i kominy wentylacyjne, tunele, instalacje napowietrzające (np. SUW, oczyszczalnie ścieków), gazy zasilające paleniska (np. w hutach, cementowniach), spalarnie śmieci, stanowiska badawcze… i wiele innych.

Przepływomierze łopatkowo - turbinowe

Przepływomierz z sondą turbinową.

Przeznaczony do pomiaru przepływu gazów (powietrze, sprężone powietrze, gazy techniczne i emisyjne) w rurociągach i tunelach. Możliwa jest praca przy wysokiej temperaturze mediów gazowych (max. 550°C) oraz przy wysokim ciśnieniu (max. 10 bar). Może być stosowany do pomiaru wody, np. przy kontroli wycieków.

Przepływy w zakresie

0,2 - 120 m/s

Temperatura badanego medium

do + 550˚C

Kierunkowy pomiar przepływu

Przepływomierze termiczne

Przepływomierze termiczne są przeznaczone do pomiaru przepływu gazów w przeliczeniu na warunki normalne (nie ma potrzeby stosowania oddzielnych pomiarów temperatury i ciśnienia). Zasada działania wykorzystuje zjawisko transportu i wymiany ciepła.

Przepływy w zakresie

0,08 - 200 m/s

Standardowy przepływ objętościowy

od 0,04 - 200 m3/s

Wykorzystywany do pomiaru takich gazów jak: gaz ziemny, azot, sprężone powietrze, metan, argon, hel, CO2

Wybrane cechy wyróżniające

 • osiągalna dynamika 1 : 1000 umożliwia zastosowanie tego samego przyrządu do wielu zadań pomiarowych: od detekcji nieszczelności lub wycieku gazów do pomiarów w pełnym zakresie
 • czujnik ma małą średnicę 10 mm, nie posiada części ruchomych, zapewniona jest długotrwała stabilność wskazań
 • pomiar odbywa się praktycznie bez strat ciśnienia
 • dopuszczalne ciśnienie: max. 16 bar (1.6 MPa) powyżej atmosferycznego (opcja: wyższe ciśnienie)
 • temperatura medium: -10 °C … +140°C
 • czujnik nadaje się do pomiarów w warunkach szybkozmiennych (krótki czas odpowiedzi, stała czasowa wynosi zaledwie ok. 1 s)
 • zastosowane materiały zapewniają dużą odporność na korozję (stal nierdzewna, poliamid, żywica epoksydowa, szkło)
 • długości instalacyjne czujników są zróżnicowane (165 / 265 / 365 / 665 / 965 mm)
 • koszty instalacji w rurociągu są minimalne; opcje zabudowy w rurociągu i armatura montażowa są dobierane i oferowane indywidualnie - kontakt z CES; możliwy jest montaż w rurociągu bez ciśnienia lub bezpieczny montaż pod ciśnieniem z zastosowaniem armatury specjalnej, w istniejącym zaworze kulowym
 • dopuszczenie do pomiarów w strefach zagrożonych, certyfikat ATEX Ex Zone 2 … Zone 0 (opcje)
 • doskonałe cechy metrologiczne: dokładność, powtarzalność wskazań i stabilność długoczasowa oraz niezawodność i trwałość.

Tabelaryczne zestawienie przepływomierzy


Sonda

Przepływomierz łopatkowy FA

Przepływomierz VORTEX VA

Przepływomierz termiczny TA20

Przepływomierz termiczny TA10

Medium

powietrze/gazy

powietrze/gazy

powietrze/gazy

powietrze/gazy

Medium płynne

ciecz o lepkości <200 cSt

-

-

-

Główne obszary zastosowania

pomiar w czystej cieczy i gazach, kontrolne pomiary gazów i cieczy

pomiar emisji gazów

pomiar masy strumienia powietrza, pomiar sprężonego powietrza

pomiar masy strumienia powietrza, pomiar sprężonego powietrza

Mierzone wartości

prędkości przepływu / przepływ

prędkości przepływu / przepływ

przepływ masowy/standardowy przepływ

przepływ masowy/standardowy przepływ

Zakres pomiarowy

0.3...120 m/s

0.5...80 m/s

0.08...60 Nm/s

0.2...200 Nm/s

Ciśnienie pracy (nadciśnienie)

1 MPa / 10 bar

300 kPa / 3 bar

1 MPa / 10 bar

2.5 MPa / 25 bar

Temperaturowy zakres pracy

-40 °C...+550 °C

-50 °C...+240 °C

-10 °C...+240 °C

-10 °C...+140 °C

Zakres pomiaru temperatury
(Ze zintegrowanym Pt100)

-40 °C...+300 °C

-10 °C...+250 °C

-10 °C...+240 °C

-10 °C...+140 °C

 

 

 

 

 

Ex-wykonanie dla strefy 0,1 / kategoria 1,2 (gazy)

Ex-wykonanie dla strefy 20,21 / kategoria 1D,2D (pył)

Tak

Tak

Nie

Tak

Materiały będące w kontakcie z medium

aluminium, stal nierdzewna, tytan ...

stal nierdzewna, tytan, Hastelloy C4/C22/B2, tantal ...

stal nierdzewna …

Stal nierdzewna

1.4571, 1.4305, 1.4404, 

epoksyd, poliamid, szkło

Minimalny otwór potrzebny do montażu

15 mm

40 mm

20 mm

10 mm

Minimalna średnica wewnętrzna odcinka pomiarowego

40 mm

80 mm

80 mm

25 mm

Czujnik z wykrywaniem kierunkowym

FAR

VAR

-

-

Czujnik ze zintegrowanym czujnikiem temperatury

FT

VAT

standard

standard

 

 

 

Czujniki wbudowane / Odcinki pomiarowe

Przepływomierz łopatkowy FA-Di

Przepływomierz VORTEX VA·Di

Przepływomierz termiczny TA·Di

Medium

powietrze/gazy

powietrze/gazy

powietrze/gazy

Medium płynne

ciecz o lepkości <200 cSt

-

-

Główne obszary zastosowania

pomiar w czystej cieczy i gazach, kontrolne pomiary gazów i cieczy

Pomiar emisji gazów

pomiar masy strumienia powietrza, pomiar sprężonego powietrza

Mierzone wartości

rzeczywiste natężenie przepływu

rzeczywiste natężenie przepływu

standardowy przepływ

Zakres pomiarowy

0.2...120 m/s

0.4...40 m/s

0.08...200 Nm/s

Przepływ, zakresy pomiarowe

do 1132 m³/h

0.7...4523 m³/h

0.04...988 Nm³/h

Ciśnienie pracy (nadciśnienie)

1 MPa / 10 bar

1 MPa / 10 bar

2.5 MPa / 25 bar

Temperaturowy zakres pracy

-40 °C...+550 °C

-10...+180°C

-10 °C...+240 °C

Zakres pomiaru temperatury
(Ze zintegrowanym Pt100)

-

-

-10 °C...+240 °C

Ex-wykonanie dla strefy 0,1 / kategoria 1,2 (gazy)

Ex-wykonanie dla strefy 20,21 / kategoria 1D,2D (pył)

Tak

Tak

Nie

Materiały będące w kontakcie z medium

stal nierdzewna, aluminium, PVDF...

stal nierdzewna...

stal nierdzewna...

Minimalna średnica wewnętrzna odcinka pomiarowego

9.7...100 mm

25...200 mm

8...41.8 mm

Czujnik z wykrywaniem kierunkowym

FAR

VAR

-

 

Zobacz kartę katalogową


Zapytaj o produkt

Image CAPTCHA
Wprowadź znaki widoczne na obrazku.