Dmuchawy

 • Dmuchawy i ssawy bocznokanałowe
 • Dmuchawy wykonane zgodnie z ATEX
 • Turbotron®
 • Dmuchawy i ssawy wyporowe
 • Łopatkowe dmuchawy i pompy próżniowe

Dmuchawy i ssawy bocznokanałowe

Dmuchawy i ssawy bocznokanałowe podwyższają ciśnienie gazu poprzez stworzenie w peryferyjnym pierścieniowym kanale serii wirów powstających w skutek oddziaływania odśrodkowego ciągu wytworzonego przez wirnik. Tłoczony gaz przemieszczając się ruchem spiralnym jest wielokrotnie kompresowany, a jego ciśnienie wzrasta liniowo wraz z długością kanału. Urządzenia bocznokanałowe stosuje się wszędzie tam, gdzie uzyskanie wysokich ciśnień lub próżni przy pomocy dmuchaw odśrodkowych nie jest możliwe.

Obracające się części nie są w kontakcie z obudową. Brak tarcia wyklucza konieczność wewnętrznego smarowania, toteż gaz pozostaje czysty i całkowicie wolny od oleju.

Pozostałymi zaletami urządzeń bocznokanałowych są:

 • Łatwa instalacja
 • Niski poziom hałasu
 • Brak wibracji i dzięki temu całkowita stabilność dynamiczna
 • Tłoczenie bez pulsacji
 • Minimalny zakres konserwacji

Dmuchawy wytwarzają nadciśnienie i podciśnienie średniego zakresu.

Ciśnienia:

 • nadciśnienie: 0...1040 mbar
 • podciśnienie: -0...-730 mbar
 • wydajności: 0...10 000 m3/h

Właściwości techniczne i konstrukcyjne

 • Obudowa i wirnik wykonane są ze stopu aluminium.
 • Wykonanie w tzw. wersji „Sprzężonej ", tj. silnik elektryczny przykręcony do obudowy.
 • Wirnik przymocowany bezpośrednio do wału silnika.
 • Dwubiegunowe trójfazowe silniki przeznaczone do pracy ciągłej. Dla mocy poniżej 2,2 kW dostępne silniki jednofazowe.

Dmuchawy wykonane zgodnie z ATEX

Dmuchawy dla biogazu, gazu ziemnego i innych gazów palnych wykonane zgodnie z Dyrektywą 94/9/WE (ATEX) dla strefy 1 i 2.

Główne cechy budowy maszyn przeznaczonych do biogazu i innych gazów palnych:

 • Części stykające się z gazem impregnowane Loctite
 • Uszczelnienie wału za pomocą specjalnego uszczelnienia wargowego, które nie wymaga smarowania
 • Silniki elektryczne w wykonaniu przeciwwybuchowym z minimalnym stopniem ochrony: Ex d IIB T3 - IP 55 dla strefy 1
 • Nieiskrzące silniki z maksymalnym stopniem ochrony: Ex nA II T3 - IP 65 dla strefy 2

Przykłady zastosowań

 • Składowiska odpadów – zasilanie pochodni lub gazogeneratorów
 • Zasilanie urządzeń pracujących na gaz ziemny.
 • Zasilanie urządzeń biogazowych na oczyszczalniach ścieków, biogazowniach rolniczych
 • Tłoczenie gazów palnych i wybuchowych
 • Oczyszczalnie ścieków – napowietrzanie
 • Wentylacja, klimatyzacja
 • Urządzenia próżniowe
 • Tłoczenie gazów technicznych

Turbotron®

Jednostka Turbotron posiada obwodowy kanał podobny jak w dmuchawach z kanałem bocznym, ale z rewolucyjnym spiralnym wirnikiem będącym rezultatem długotrwałych badań i prób. Dzięki specjalnej konstrukcji wirnika i kanału można uzyskać osiągi podobne do maszyn tłokowych, lecz bez związanych w tym problemów, a nawet z pewnymi zaletami:

 • cicha praca (10-15 dB mniej niż maszyny tłokowe)
 • brak wibracji
 • brak pulsacji
 • praca bez oleju
 • mały zakres konserwacji (tylko czyszczenie filtra wlotowego i okazyjnie smarowanie łożysk)

Wymianę łożysk przeprowadza się bez demontażu urządzenia. W jednostkach typu Turbotron zasysany gaz tłoczony jest przez dwa peryferyjne, równolegle kanały lub modyfikując porty wlotu i wylotu jeden z kanałów można wyłączyć, otrzymując urządzenie o połowie wydajności przy tym samym ciśnieniu wylotowym. Dzięki różnym dopuszczalnym prędkościom obrotowym (od 2500 do 5000 obrotów/min) dla jednej wielkości mechanicznej maszyny można uzyskać szeroki zakres roboczy. Obudowę i wirnik wykonano ze stopu aluminium, wał ze stali stopowej. Stosując różne uszczelnienia wału, medium mogą być niemal wszystkie gazy przemysłowe oraz gaz ziemny i biogaz. W przypadku gazów agresywnych wewnętrzne części mogą być dodatkowo zabezpieczone np. przez pokrycie ochronną powłoką.

Dmuchawy i ssawy wyporowe

Jednostki wyporowe są odpowiednim rozwiązaniem dla tych aplikacji, w których wymagana jest znacznie wyższa prędkość przepływu, niż to jest możliwe do osiągnięcia za pomocą urządzeń bocznokanałowych (do 20 000 m3/h), oraz ciśnienie tłoczenia do 1 bar lub próżnia do -500 mbar. Sprawność objętościowa jednostek wyporowych jest prawie stała, co pozwala na pracę ze stałą prędkością przepływu. Brak tarcia między dwoma wirnikami oraz między wirnikiem i stojanem wyklucza konieczność smarowania komory sprężania, toteż tłoczony gaz nie ulega zanieczyszczeniu.

Specjalnie wykonane urządzenia, zgodne z Dyrektywą 94/9/WE (ATEX), pozwalają na tłoczenie gazów palnych.

Łopatkowe dmuchawy i pompy próżniowe

Dla powietrza i gazów przemysłowych

 • Bezolejowe sprężarki dla natężenia przepływu od 3 do 20 m³/h, oraz nadciśnienia do 1 bar.
 • Sprężarki o smarowaniu olejowym dla natężenia przepływu od 6 do 5000 m³/h, oraz nadciśnienia do 4 bar.
 • Jedno lub wielo-stopniowe sprężarki o smarowaniu olejem dla natężenia przepływu od 100 do 2500 m³/h, oraz nadciśnienia do 20 bar.
 • Bezolejowe pompy dla natężenia przepływu od 3 do 20 m³/h, oraz ciśnienia bezwzględnego do 130 mbar.
 • Pompy o smarowaniu olejowym dla natężenia przepływu od 6 do 5000 m³/h, oraz ciśnienia bezwzględnego do 20 mbar.
 • Wielostopniowe pompy dla prędkości przepływu od 100 do 12000 m³ h, oraz ciśnienia bezwzględnego 0,0015 mbar.

   

Wielostopniowe odśrodkowe dmuchawy i ssawy dla powietrza i gazów przemysłowych

 • Dmuchawy dla natężenia przepływu do 60.000 m³/h, oraz nadciśnień do 1,4 bar.
 • Ekshaustory dla natężenia przepływu do 60.000 m³/h, oraz podciśnienia do 0,5 bar.

Zobacz kartę katalogową


Zapytaj o produkt

Image CAPTCHA
Wprowadź znaki widoczne na obrazku.