Osuszacze / Schładzacze

Biogaz zawsze zawiera parę wodną. Podczas spalania w agregatach kogeneracyjnych lub kotłach wykraplająca się wewnątrz urządzeń woda wraz z zawartymi w biogazie agresywnymi związkami chemicznymi może doprowadzić do znacznych uszkodzeń korozyjnych. Konsekwencją są kosztowne naprawy i długotrwałe przestoje urządzeń.

Można temu zapobiec skutecznie odwadniając biogaz za pomocą osuszaczy (schładzaczy) biogazu. Urządzenia te raptownie obniżają temperaturę przepływającego przez nie biogazu, co powoduje skroplenie pary wodnej. Kondensat jest w ten sposób oddzielany od biogazu i usuwany poprzez syfon. Po ponownym podniesieniu temperatury w rekuperatorze (wymiennik gaz / gaz) uzyskuje się biogaz o bardzo niskiej wilgotności względnej, a zatem paliwo o znacznie lepszej jakości.

 

Wykorzystanie systemu osuszania gazu może znacznie wydłużyć żywotność modułów kogeneracyjnych oraz zredukować koszty serwisu.

Parametry pracy

 • Przepływ biogazu: 100 - 6.000 m ³/h
 • Temperatura gazu na wlocie: 20 - 55 °C
 • Temperatura gazu na wylocie: 3 - 50 °C
 • Ciśnienie gazu na wlocie: -100 do + 500 mbar
 • Temperatura otoczenia: -20 do + 45 °C

KORZYŚCI

 • Wzrost wydajności agregatów gazowych i systemów kogeneracyjnych
 • Zmniejszenie zużycia oleju w urządzeniach kogeneracyjnych
 • Brak wykraplania się kondensatu w linii gazowej
 • Eliminacja korozji wywoływanej przez kondensat wewnątrz urządzeń
 • Zmniejszenie liczby wyłączeń i ograniczenie czasu przestojów agregatów gazowych i systemów kogeneracyjnych
 • Obniżenie kosztów eksploatacyjnych urządzeń kogeneracyjnych
 • Zwiększenie wydajność i żywotności filtrów z węglem aktywnym
 • Zmniejszenie zawartości cząstek stałych w biogazie

Typoszereg urządzeń:

 

 

ED 210

 

ED 290

 

 

ED 410

 

 

ED 550

 

 

ED 650

 

 

ED 860

 

Przepływ gazu m3/h

210

290

407

546

647

859

Objętościowy przepływ gazu (*) Nm3/h

203

281

393

528

625

830

Masowy przepływ biogazu kg/h

245

338

474

636

756

1004

Temp. wyjściowa gazu °C

24,6

24,1

25,7

26,2

25,9

25,5

Wilgotność względna na wyjściu %

19

21

20

21

21

20

Ilość usuwanego kondensatu kg/h

6,6

9,0

12,7

16,9

20,0

26,9

Zużycie energii elektrycznej kW

2,8

3,8

6,4

8,3

8,3

10,9

Wszystkie dane dla warunków: temp. gazu na wejściu 35°C, temp. zewnętrzna 35°C, punk rosy <10°C.

(*) W normalnych warunkach (temp. gazu na wejściu 25°C, temp. zewnętrzna max 20°C, punkt rosy 5°C),

Parametry urządzeń o większej przepustowości dostępne na zapytanie.

OBSZARY ZASTOSOWAŃ

 • Biogazownie rolnicze
 • Komunalne i przemysłowe oczyszczalnie ścieków
 • Przemysł chemiczny
 • Przemysł papierniczy
 • Składowiska odpadów
 • Przemysł spożywczy

Zobacz kartę katalogową


Zapytaj o produkt

Image CAPTCHA
Wprowadź znaki widoczne na obrazku.