Biogazownie

Biogazownia Darżyno 2400kWel 2013 r.

W ramach realizacji:
Odsiarczalnia
2 x 550 Nm3/h – zabudowa na ramie wraz z kompletną stacją przygotowania biogazu (filtry węglowe, pochodnia wraz z dmuchawą biogazu, opomiarowanie) dostarczaną przez CES
Pochodnia

Biogazownia Glinojeck 1560kWel – 2013 r.

W ramach realizacji:
Odsiarczalnia
800Nm3/h – zabudowa na ramie wraz z kompletną stacją przygotowania biogazu (filtr węglowy, dmuchawa biogazu, opomiarowanie) dostarczaną przez CES

Biogazownia Borzęciczki 1000 kWel 2012r.

W ramach realizacji:
Odsiarczalnia 2 x 330Nm3 – zabudowane na kontenerach agregatów
Pochodnia
Analizatory