Pochodnie

Pochodnie przeznaczone są do awaryjnego spalania biogazu i innych gazów. Urządzenie ma możliwość pracy zarówno w trybie sterowania ręcznego, jak i automatycznego.

Sterowanie ręczne

Komenda do uruchomienia i zatrzymania flary gazowej jest wydawana wewnętrznie, poprzez przesunięcie obrotowego przełącznika w szafie sterowniczej do pozycji ręcznego/manualnego sterownia. Następnie zawór (magnetyczny lub mechaniczny) otwiera się automatycznie poprzez sterownik (Siemens SPS), a proces zapłonu jest uruchamiany w tym samym czasie. W tej opcji płomień jest stale monitorowany za pomocą czujnika UV. To znaczy, jeżeli po upływie okresu określonego przez inżyniera programu (6-10 s), czujnik nie stwierdzi obecności płomienia, wówczas zapłon zostaje wyłączony automatycznie a dopływ gazu zostaje odcięty w ułamku sekundy. Po odczekaniu kilku sekund, sekwencja startowa zostaje powtórzona. Jeśli po pięciu cyklach uruchomienia flary nadal czujnik nadal nie stwierdzi obecności płomienia, wówczas flara zostanie przełączona w tryb awaryjny.

Sterowanie automatyczne

Komenda start/stop jest wydawana przez sygnał zewnętrzny (np. czujnik poziomu napełnienia zbiornika gazem,). Monitorowanie/funkcje automatyczne opisane w opcji sterowania ręcznego działają tak samo jak opisano powyżej.

Sterowanie automatyczne / kontrola ciśnienia

Opcjonalnie, flara może zostać wyposażona w dodatkowy czujnik ciśnienia. Jeśli ciśnienie przekroczy wartość uprzednio ustaloną na czujniku ciśnienia, wówczas flara zostanie uruchomiona automatycznie (jak w normalnym trybie sterowania automatycznego). Jeśli ciśnienie spadnie poniżej ciśnienia odłączenia (drugi czujnik ciśnienia), wówczas flara jest automatycznie gaszona.

Ogólna charakterystyka

  • Podstawowe ciśnienie gazu (mbar) dla hp: > 60
  • Podstawowe ciśnienie gazu (mbar) dla lp: 10–60
  • Napięcie operacyjne i napięcie sterowania: 24 VDC
  • Zasilanie: 230 C, 50 Hz

Typoszereg standardowy

Model

Przepustowość

Wydajność

Wymiary flary

 

Ciężar

   

  Nm³/h

  kW

Łączna wysokość w mm

Przyłącze

gazu w DN

przybliżony w kg

FAII 50 lp/hp

20–80

130-520

3850

50

150

FAII 100 lp/hp

80-150

520-975

4100

65

180

FAII 200 lp/hp

150-250

975-1625

4340

80

220

FAII 300 lp/hp

250-350

1625-2275

5050

100

280

FAII 400 lp/hp

350-430

2275-2795

5340

125

320

FAII 500 lp/hp

430-550

2795-3575

5840

150

390

FAII 750 lp/hp

550-850

3575-5525

7000

200

650

FAII 1000 (1200) lp/hp

850-1100

5525-7150

10000

250

950

 

Zobacz kartę katalogową


Zapytaj o produkt

Image CAPTCHA
Wprowadź znaki widoczne na obrazku.