Na Składowisko Odpadów w Rusko dostarczona została pochodnia oraz stacja sprężania