Wraz z dwoma kogeneratami w zabudowie kontenerowej dostarczona została stacja sprężania