W ramach realizacji dostarczone zostały:
Pochodnia, zbiornik biogazu, odsiarczalnia biologiczna