Zbiornik biogazu realizacja CES

We wrześniu tego roku na Oczyszczalni Ścieków Powroźnik (ZWiK Krynica Zdrój) uruchomiony został membranowy zbiornik biogazu o pojemności 330 m3.

Zbiornik biogazu służy do stabilizacji przepływu i magazynowania biogazu na komunalnej oczyszczalni ścieków.

Zbiornik z podwójną powłoką składa się z dwóch oddzielnych komór: powietrznej oraz gazowej. Komora gazowa wyprodukowana jako jedna, kompletna, zgrzewana prądami wysokiej częstotliwości, komora, która została gruntownie przetestowana przez producenta przed wysłaniem na miejsce instalacji. Komora ta podczas montażu została całkowicie przykryta membraną komory powietrznej, co zminimalizowało jej wystawienie na działanie promieni UV. Utrzymywanie stałego ciśnienie w komorze powietrznej oraz jej przewietrzanie  jest realizowane przez dwie odśrodkowe dmuchawy.