Wizualizacja pomieszczeń w biogazowni Boleszyn, gdzie zostaną zainstalowane dodatkowe agregaty kogeneracyjne

Przystępujemy do realizacj rozbudowy największej biogazowni w Polsce. Więcej na temat tej realizacji można przeczytać tutaj