Centrum Elektroniki Stosowanej „CES” Sp.  z o.o.  w swojej działalności nie ogranicza się tylko do granic naszego kraju. Dowodem na to jest jedna z ostatnich realizacji, polegajaca na dostawie i instalacji pod koniec 2017 roku  podwójnego przykrycia membranowego na lagunie osadu pofermentacyjnego, znajdującej się na terenie firmy Guy and Wright Ltd- zlokalizowanej w Anglii . Biorąc pod uwagę gabaryty laguny oraz fakt iż, jest to bardziej  zbiornik w którym zachodzi końcowa postfermentacja  osadu - śmiało możemy określić tą realizację pionierską w skali europejskiej, a może i światowej.

Laguna w kształcie prostokąta o wymiarach 51 metrów na 37 metrów  został przykryta podwójną membraną, pozwalającą na magazynowanie powstającego jeszcze w procesie postfermentacji biogazu. Objętość czynna zbiornika - wynosząca około 7000 m3 - stanowi bufor i magazyn biogazu dla zainstalowanych na obiekcie agregatów kogeneracyjnych.