osuszacz biogazu z oferty CES dla zakładu zagospodarowania odpadami w Jarocinie

W ramach projektu Rozbudowy Zakładu Zagospodarowania Odpadów Jarocin powstał nowoczesny i kompleksowy obiekt przyjmowania i przetwarzania odpadów. Na tą inwestycję dostarczyliśmy i uruchomiliśmy osuszacz do biogazu, który pozwala odpowiednio przygotować(osuszyć) biogaz w celu dalszego wykorzystania w urządzeniach wytwarzających energię elektryczna i cieplną.