zbiornik na gaz pirolityczny

Z końcem 2015 roku  uruchomiliśmy membranowy zbiornik biogazu o pojemności 600 m3 w kształcie półkuli. To pierwszy tego typu zbiornik w Polsce przeznaczony do magazynowania gazu pochodzącego z procesu pirolizy. Dostarczone i zainstalowane przez nas urządzenie magazynuje gaz pirolityczny na prototypowej instalacji przetwarzania odpadów zlokalizowanej w Tomaszowie Mazowieckim.