osuszacz biogazu dostarczony przez CES dla oczyszczalni ścieków

Pod koniec minionego roku CES dostarczył oraz uruchomił kolejną instalację do osuszania biogazu na oczyszczalni ścieków

Więcej informacji:

http://www.biogazownia.pl/blog/dobry-biogaz-suchy-i-czysty-biogaz