stacja uzdatniania biogazu dla MPWiK Kraków-realizacja CES

Na przestrzeni lat 2016/2017, po wygranym przetargu, wspólnie ze spółką BIOGAZOWNIE POLSKIE Sp. z o.o. i Wspólnicy Sp.K., wykonaliśmy projekt, uzyskaliśmy pozwolenie na budowę  oraz wybudowaliśmy instalację uzdatniania biogazu na obiekcie Oczyszczalni Ścieków Płaszów w Krakowie na zlecenie MPWiK S.A. Obiekt ten odbiera  ok.70% ścieków z miasta Kraków.

Instalacja składa się z:

- odsiarczalnika/filtra odsiarczającego biogaz

- osuszacza/schładzacza biogazu

- dmuchawy podnoszącej ciśnienie oraz obniżającej wilgotność względną biogazu do RH <50%

- filtra do usuwania siloksanów, związków krzemu oraz LZO (Lotnych Związków Organicznych) z biogazu

- szafy automatyki przekazującej parametry pracy do obiektowego systemu SCADA

W zakresie znajdowały się również prace budowlane takie jak:

- budowa fundamentów

- budowa kanalizacji kablowej

- ok. 240mb instalacji światłowodowej

W maju 2017r. instalacja uzyskała pozwolenie na użytkowanie.

 

Osuszacz biogazu, dmuchawa w ramach realizacja CES dla MPWiK Kraków
 stacja uzdatniania biogazu dla MPWiK Kraków zrealizowane przez CES